Refractieve ofwel brilvervangende Chirurgie

Wat is het

Refractie is het breken van de binnenkomende lichtstralen door de lens van het oog, waardoor ze precies samenvallen op het netvlies en we scherp kunnen zien.
Wanneer de lichtstralen niet exact samenvallen op het netvlies, spreken we van een refractieafwijking.
Deze afwijking kan veroorzaakt worden door een niet aangepaste kromming van het hoornvlies, een onregelmatige kromming of een vertroebeling van de ooglens.
Een refractieafwijking wordt aangeduid met een plus- of een minteken.
Er bestaan verschillende refractieafwijkingen en oogaandoeningen, met telkens een aangepaste behandeling.

Wie komt in aanmerking

  • Bijziendheid (myopie)
  • Verziendheid (hypermetropie)
  • Astigmatisme
  • Hoorvliesafwijkingen die optimaal zicht verhinderen
  • Na voorgaande chirurgie (krasjes)

Hoe gebeurt de ingreep

De ingroep wordt verricht met de Femto-Laser.
De FEMTO-Lasik techniek (ook bekend als ALL-laser Lasik) is op dit moment wereldwijd de meest uitgevoerde procedure voor refractieve oogchirurgie.
Twee lasers voor één ingreep:
Het grote voordeel van deze techniek is dat twee hoogtechnologische lasers in één ingreep worden gebruikt.
Een ultrasnel systeem volgt de kleinste oogbewegingen, zodat de lasers altijd exact de juiste plaats behandelen.
De procedure is pijnloos en verloopt in 2 stappen:
> De FEMTO-laser creëert een dunne flap op het hoornvlies.
De flap wordt nauwkeurig omgeplooid om het onderliggende steunweefsel vrij te maken.
> De WAVELIGHT-excimer laser modelleert het hoornvlies in de juiste vorm. Daarna wordt de flap teruggelegd.
Dit zorgt voor een snel en pijnloos herstel binnen enkele uren.

Wat zijn de voordelen van FEMTO-LASIK

> Uitstekende visuele resultaten
> Stabiel resultaat op korte en lange termijn
> Snelle genezing en herstel van het zicht
> Weinig risico op ontsteking of infectie

Wie komt in aanmerking:

FEMTO-LASIK ingrepen worden toegepast voor patiënten met:
> Bijziendheid (myopie)
> Verziendheid (hypermetropie)
> Astigmatisme
Bij droge ogen, dun hoornvlies of voor patiënten die contactsporten beoefenen, is het aanbrengen van een chirurgische flap niet altijd de aangewezen behandelmethode.
De oogchirurg kan in bepaalde gevallen een ingreep adviseren volgens een andere techniek, zonder flap.

Laserbehandelingen zonder flap

Doordat het herstel bij deze operatiemethodes langzamer verloopt en er enige oogirritatie optreedt, wordt er na afloop een tijdelijke verbandlens geplaatst en is er nazorg met oogdruppels nodig.
> Epi-LASIK
Bij deze techniek scheidt men eerst de epitheelcellen (het dekweefsel op het oogoppervlak) met een speciaal apparaatje mechanisch van het onderliggende weefsel en past men dan de laserbehandeling toe. Het weggenomen laagje wordt na de behandeling weer teruggelegd.
> PRK (Photo Refractieve Keratectomie)
Deze techniek kan worden toegepast voor patiënten met een dun hoornvlies. Na het wegnemen van de oppervlakkige epitheelcellen, wordt de laserbehandeling verricht. Er wordt gedurende 5 dagen een verbandlens geplaatst, zodat de epitheelcellen kunnen teruggroeien.
> LASEK
Een Lasek behandeling is vergelijkbaar met de PRK-techniek. Het verschil is dat de epitheelcellen met een alcoholische oplossing worden verwijderd. Net zoals bij PRK wordt na de ingreep een verbandlens geplaatst gedurende 5 dagen.
Laseringrepen zonder flapje worden toegepast voor patiënten met:
> Bijziendheid (myopie)
> Verziendheid (hypermetropie)
> Astigmatisme