Wat is het

Het cataract, ofwel staar, wordt in de volksmond ook beschreven als: "een velletje voor de ogen". 
De ooglens bevindt zich net achter de pupil ( het zwarte gaatje centraal in de ogen). 
Dat wil zeggen dat al het licht dat in het oog valt, eerst passeert doorheen de pupil, vervolgens doorheen de lens om tenslotte terecht te komen op het netvlies.

Cataract (staar), van welke vorm ook, kan niet als ziekte worden beschouwd. Het is een normaal proces waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. Hoe hoger de leeftijd, des te groter de kans op staar wordt.

Wat zijn de klachten

Bij de vorming van cataract ontstaan aanvankelijk klachten, zoals voorbijgaand dubbelzien, verblinding bij helder licht, men ziet alles in een mist.
Dit valt in het bijzonder op bij autorijden, maar ook wanneer bij het lezen het licht van voor of voor boven invalt. De helderheid van kleuren vervaagt: alles krijgt een afgebleekte kleur.
Blauwe kleuren worden valer of geler waargenomen. De kleuren van de TV moeten heel fel gezet worden, om toch over te komen als normale kleuren.
Soms stelt men vast dat men meer en meer kan lezen zonder bril, waar dit hulpmiddel voordien altijd onmisbaar is geweest. Deze klachten moeten steeds door de oogarts onderzocht worden.

Wie krijgt het

Hogere leeftijd is de voornaamste oorzaak van de vertroebeling van de ooglens. Het is dus een normaal verouderingsverschijnsel, en dus geen ziekte. Een wit blad papier zal ook vergelen als het lang in de zon heeft gelegen. Cataracten worden ook frekwent geassocieerd met oogaandoeningen (suikerziekte, medicamenten gebruik, verhoogde oogdruk, inwendige oogziekten, stofwisselingsstoornissen,...)

Een vroeger opgelopen oogverwonding (slag op het oog) kan cataractvorming veroorzaken. Aangeboren afwijkingen gaan soms ook gepaard met vroegtijdige cataractontwikkeling.

Hoe wordt het behandeld

Ofwel met de fako techniek:

Met deze techniek wordt de operatie verricht door een insnede in het oog van 1 tot 2.0 mm. Hierdoor wordt een zeer fijne zuigbuisje ingebracht in het oog dat ter plaatse de troebele lens in fijne stukjes afbreekt en opzuigt. Zo kan uiterst nauwkeurig het cataract verwijderd worden. Om door deze kleine opening toch een lens in het oog te kunnen brengen wordt een oprolbare lens gebruikt. De nieuwe kunstlens wordt opgerold, in deze toestand in het oog gebracht waar zij zich terug ontrold.

Ofwel met de Femto-laser techniek:

De laser gaat belangrijke stappen overnemen bij de lensvervanging:
> De fijne toegang tot het oog wordt door de laser gemaakt en niet meer met een mesje.
> De kern van de lens wordt door de laser soepel en vloeibaar gemaakt.
> Het lenszakje wordt vooraan volgens een perfecte cirkel en op de ideale plaats geopend.
> Ook kan het astigmatisme geneutraliseerd worden door de laser.

Wat zijn de voordelen van de Femto-laser cataractchirurgie

De FEMTO-LASER heeft belangrijke voordelen:

> De fijne toegang tot het oog verloopt met de laser met een grotere nauwkeurigheid dan met het mesje.
>Het lenszakje wordt vooraan volgens een perfecte cirkel en op de ideale plaats geopend. Hierdoor zal de implantlens op de meest perfecte plaats ingeplant worden.
> Er gebeuren minder manuele handelingen. Hierdoor wordt het hoornvlies minder belast.
> Het netvlies, en zeker de gele vlek, worden minder belast met de laseringreep.
> Astigmatisme kan nauwkeuriger weggewerkt worden.

Wat moet u doen op zich voor te bereiden

1. In de bij het vooronderzoek meegegeven brochure vindt U een brief van DR. VERMEULEN, die bestemd is voor uw huisarts. De huisarts wordt hierdoor ingelicht, en zal uw medische antecedenten op deze brief invullen.
2. Neem aandachtig met een familielid of een goede kennis al de documenten door, die aan U zijn overhandigd.
3. Ga met uw voorschrift bij de apoteker de druppeltjes halen welke u na de ingreep dient te gebruiken

Aanbevelingen

Voor het goede verloop van uw verblijf in het ziekenhuis, en om eventuele complicaties te vermijden, verzoeken wij U rekening te houden met volgende aanwijzingen:

De ingreep wordt uitgevoerd onder DRUPPELTJES VERDOVING: in dat geval mag u de bloedverdunners onveranderd verder zetten. Wel wordt van u tijdens de in ingreep gevraagd steeds naar het licht te kijken boven u in de microscoop, ofwel steeds te doen wat de oogchirurg vraagt.

De dag van de opname:
1. Neem slechts uw gebruikelijke medicamenten met een weinig water.
2. Enkel indien dit moest uitgevoerd worden: Breng de resultaten van de pre operatieve onderzoekingen met U mee.
3. Vergeet niet uw pre operatieve anesthesie vragenlijst volledig ingevuld (door uzelf of de huisarts) mee te brengen
4. Gelieve geen enkele vorm van make up of juwelen te dragen.
5. De persoonlijke lichaamshygiene is de beste garantie tegen infecties.
6. Blijf uw medicamenten tegen hoge bloeddruk verdernemen!
7. Indien u druppels dient te halen voor de ingreep, mag u dit 2 maal indruppelen voor uw vertrek naar de dagkliniek.

Na de ingreep

1 . Voor uw terugkeer naar huis is het noodzakelijk dat een persoon U vergezelt en het voertuig bestuurt. Begeleidende personen worden na de ingreep telefonisch verwittigd, waarna zij zich naar het ziekenhuis kunnen begeven. Eventueel kunnen zij ter plaatse blijven wachten tijdens de ingreep.

2. De eerstvolgende afspraak wordt U meegedeeld voor controle na de ingreep. De dag van de ingreep laat U het oogverband ter plaatse. U dient dit enkel even te verwijderen de dag van de ingreep om de voorgeschreven druppeltjes in te brengen.