Add-on lenzen

Wat is het

Ontwikkelingen in implanttechnologie maken het nu mogelijk om het resultaat na cataractingrepen te verbeteren.
Indien na cataractingrepen het gewenste resultaat niet bereikt is, kan een fijn-tuning gebeuren met een bijkomende ingreep.
Bij deze fijn-tuning wordt een zeer fijne lens bijgeschoven in het oog. Deze lens zit net voor de andere nieuwe inplantlens. De resterende afwijkingen kan zo gecorrigeerd worden. Het is zelfs mogelijk met deze add-on lenzen om na een cataractingreep een multifocale lens bij te implanteren, waardoor u niet alleen brilvrij wordt voor de verte, maar ook voor nabij.

Wie komt in aanmerking

Wie komt in aanmerking na een cataractingreep of lensvervangende ingreep:

  1. Bij blijvend verschil tussen beide ogen
  2. U heeft nog astigmatisme
  3. U kan niet lezen nabij zonder bril

1. Blijvend verschil tussen beide ogen

U dient na de lensvervangende ingreep nog een bril te dragen om een goed zicht te bekomen.
Dus m.a.w. U ziet dus scherp in de verte doch enkel met een bril. Deze bril kan nu eenvoudig en blijvend weggewerkt worden met een ADD-ON LENS.

2. Heeft nog astigmatisme

U dient na de lensvervangende ingreep nog een bril met cylinders te dragen om een goed zicht te bekomen.
Dus m.a.w. U heeft nog een overblijvend astigmatisme, dus u ziet wel scherp in de verte, doch enkel met een cylinderglas.
Ook dit kan netjes weggewerkt worden met het bijplaatsen van een ultra-dunne ADD-ON LENS.

3. Niet nabij kunnen lezen zonder bril

U dient dus na de lensvervangende ingreep nog een leesbril te dragen. Er werd dus geen multifokale lens ingeplant. Dus m.a.w. U ziet wel goed in de verte zonder bril, doch nabij heeft u nog een bril nodig. Eventueel heeft u een bril nodig voor ver EN nabij. Ook dit kan verholpen worden door het plaatsen van een MULTIFOCALE ADD-ON LENS.

Studies met deze procedure tonen een zeer hoge graad van patient-tevredenheid:

  • 96% van de patienten die gekozen hebben voor een add-on lens zouden opnieuw kiezen voor deze procedure.
  • De add-on lens is een veilige en nuttige procedure om post-operatieve afwijkingen in sterkte te corrigeren.
  • Na de multifocale procedure konden alle patienten de krant lezen zonder bril.
  • De bijkomende inplantatie van een add-on lens is een veilige en effectieve methode om het nabijzicht te verbeteren na inplantatie van een monofocale kunstlens.

De behandelingen worden na grondig voorafgaand onderzoek verricht in de operatiezalen van het Laser refractie Centrum.
De ingreep verloopt onder druppeltjesverdoving, is pijnloos en wordt ambulant verricht.